Over het Digitaal Krantenarchief Deurne


De geschiedenis van de Deurnese weekbladen begon in 1903 met het "Weekblad van den Boerenbond te Deurne". In 1948 werd de naam veranderd in "Land- en Tuinbouwblad" en vervolgens in 1961 in "Weekblad voor Deurne". Helaas zijn alleen de weekbladen vanaf 1950 centraal bij de Boerenbond Deurne / Voergroep Zuid bewaard gebleven en op 18 februari 2016 ter beschikking gesteld (zie foto hiernaast). Voor 1950 werden ook nog het "Nieuwsblad van Deurne", "Het Licht" en de "Deurnesche Courant" uitgegeven. Na 1950 het "Deurne's Weekblad" en enkele andere periodieken.

De Stichting Digitalisering Historische Kranten Deurne (i.o.) heeft zich tot doel gesteld om zoveel mogelijk ontbrekende weekbladen bij particulieren, verenigingen en instanties op te sporen, te digitaliseren en via het "Digitaal Krantenarchief Deurne" (DKD) digitaal doorzoekbaar te maken en voor een zo breed mogelijk publiek te ontsluiten.

React online B.V. zal hiervoor een intelligente periodiekenviewer ontwikkelen die moet helpen bij het slim vindbaar maken van informatie. Tevens zal React online B.V. naar manieren zoeken om de informatie te verrijken zodat er verbanden ontstaan tussen de artikelen, personen, bedrijven, locaties en gebeurtenissen. De edities die nog auteursrechtelijke bescherming genieten zullen wel doorzocht worden maar beperkt toegankelijk zijn. Daarnaast zullen de namen van de personen en instanties die (tijdelijk) historische edities ter beschikking stellen als bron vermeld worden.

Help ons het DKD zo compleet mogelijk te maken!


Heeft u thuis nog een of meerdere exemplaren van Deurnese weekbladen bewaard? Heeft u wellicht informatie over mogelijke bronnen waar historische edities opgeslagen liggen en die tijdelijk ter beschikking gesteld kunnen worden? Twijfel dan niet om contact met ons op te nemen!

Telefoon: 06-81913150 | E-mail: theo@vosmeer.nl

Onze Sponsor


React online B.V. in Deurne, meer dan 20 jaar ontwikkelaar van technische geavanceerde online oplossingen voor nationale en internationale organisaties, is de trotse partner van Stichting Digitalisering Historische Kranten Deurne (i.o.) en ontwikkelaar / producent van het "Digitaal Krantenarchief Deurne" (DKD).